Rehabilitació de l’envoltant d’un edifici plurifamiliar en testera – Viladecans