Projecte per a la inst. d’un ascensor a dues escales d’un edifici pluri. – Castelldefels