REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: Xavier Falguera Valverde, Arquitecte Tècnic, consultor d’estructures.

Promotor: Particular per a ús privat.

Superfície rehabilitada: 158,01 m2

Situació: Esparreguera (Barcelona).

Data de Projecte i finalització: 2016 – 2017.

Descripció:

L’habitatge unifamiliar entre mitgeres està format per planta baixa mes planta primera i planta segona. La rehabilitació consisteix en:

– A la planta baixa s’enderroca un volum que sobrepassa la profunditat edificable i també s’amplia l’habitatge fins la profunditat edificable, en una zona que estava reculada respecte del volum que estava fora d’ordenació. Es construeix un nou bany i una nova cuina.

– A la planta primera, es construeixen dos banys, un per a cada habitació i s’enderroca part del forjat per a fer una nova escala d’accés a la planta segona.

– A la planta segona, s’enderroca la coberta i es construeix una nova coberta a més alçada.

– Es rehabiliten la façana principal i la posterior.