Construcció de 5 habitatges en filera – Sant Quirze