Projecte per a la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar – Sarria. Barcelona