Construcció d’un habitatge unif. entre mitgeres amb piscina – Sant Joan Despí