RECONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL AMB OFICINES INCENDIADA

Gava1
Gava2

Autors: Eva Mª Fernández Giménez i Mariano Martín Muñoz, arquitectes

Promotor: Particular per a ús privat

Superfície construïda: 690,05m²

Situació: Gavà (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2010

Descripció:

Projecte per a la reconstrucció d’una nau entre mitgeres que forma part d’un volum format per 13 naus. La nau està formada per una planta baixa, amb una superfície construïda de 480,80m², i una planta altell, de 209,25m².

El projecte consisteix en reconstruir la nau; tant l’estructura -ja que part de la estructura s’havia ensorrat durant l’incendi-, com els tancaments -coberta i façana-, com la distribució interior.