PROJECTE PER A L’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA

portada

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: Xavier Falguera Valverde, Arquitecte Tècnic, consultor d’estructures.

Promotor: Particular per a ús privat

Superficie construïda: 150,60 m2

Superfície ampliada: 63,04m² de superfície construïda d’habitatge.

Situació: Olesa de Montserrat. (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2018- En construcció.

Descripció:

El projecte consisteix en l’ampliació de l’habitatge (actualment esta format per planta baixa),construint una nova planta sobre l’existent.

En planta baixa, en una de les habitacions, s’hi construirà el rebedor i l’escala d’accés a la planta primera.

I en planta primera a més de l’escala hi haurà 3 habitacions, un bany i un distribuïdor.