Projecte per a l’acondiciament del jardí d’un habitatge unifamiliar aïllat

Torrelavit2 copia

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: –

Promotor: Particular, d’us privat.

Superfície:  100 m2

Situació: Can Parellada, Maquefa (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2011 – 2012

Descripció:

L’habitatge situat a la Urbanització de Can Parellada, esta format per un garatge en planta baixa amb accés des del carrer i un habitatge format per planta primera i planta sotacoberta, que es troba a la zona central de la parcel·la a una cota de 4,75m respecte la rasant del carrer.

El projecte consisteix en l l’acondiciament del terreny de la zona del jardí, situats a la façana principal de l’habitatge. Les actuacions a realitzar, amb les modificacions de la topografia i millorà l’accés a l’habitatge, guanyant superfície útil de jardí, son:

  • Millorar l’accés a l’habitatge des del Passatge Parellada.
  • Ampliar l’espai de jardí a peu pla des de l’interior de l’habitatge.
  • Ampliar la zona de enjardinada al mateix nivell que la coberta del garatge.