PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A SABADELL

portada

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors:  Xavier Falguera Valverde, Arquitecte Tècnic, consultor d’estructures.

Promotor: Particular per a ús privat.

Superfície construïda: 381,47 m2 .

Superfície rehabilitar: 31,21 m2.

Situació: Sabadell

Data de projecte i finalització: 2017 – 2018.

Descripció:

El projecte consisteix en el rehabilitació d’un habitatge unifamiliar, situat al carrer de l’Illa nº41B de Sabadell, habitatge que segons el Pla Especial de Protecció dels Bens Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell (DEP) de l’any 1925 esta protegit. La rehabilitació consisteix en:

  • Pintat de la façana principal segons marca el DEP.
  • Restauració de la façana de les galeries segons marca el DEP.
  • Restauració de la coberta de les galeries segons marca el DEP.
  • Reforma interior de l’habitatge:

En planta baixa, per tal d’instal·lar un elevador, s’enderroca l’entrebigat del sostre.

En planta primera, es farà la distribució amb una superfície rehabilitada de 31,21m2.