PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA

esparreguera

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors: –

Promotor: Comunitat de propietaris de l’Av. Francesc Macià.

Superfície d’ocupació: 800m2

Situació: Esparreguera (Barcelona).

Data de Projecte i finalització: 2011 – 2012.

Descripció:

El projecte consisteix en:

– La rehabilitació dels cantells dels balcons de les façanes.

– Reconstrucció dels voladissos

– Rehabilitació de les baranes per complir els paràmetres del DB-SUA.

– Substituir les caixes de persiana.

– Netejà l’obra vista.

– Reparació de les baranes de la coberta.