PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ENVOLTANT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTERA

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors: –

Promotor: Comunitat de propietaris.

Situació: Carrer Pintor Fortuny (Viladecans – Barcelona)

Data de Projecte i finalització:  2016 – 2017

Descripció:

La rehabilitació consisteix en millorar energèticament l’edifici col·locat un aïllament tèrmic per l’exterior.