PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES

barcelona

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors: –

Promotor: Comunitat de propietaris del Carrer Provença

Superfície d’ocupació: 220m2

Situació: Barcelona.

Data de Projecte i finalització: 2013 – 2014.

Descripció:

L’edifici plurifamiliar format per planta baixa més planta altell més 5 planes pis. L’acabat de la façana, de 22m d’alçada, és d’aplacat de pedra caliça.

El projecte consisteix en la reparació de l’aplacat de la façana que s’ha desprès a la zona central, en un lateral i al coronament de la façana.