Projecte executiu per a la reconstrucció d’un mur de contenció de terres i un porxo i per a l’ampliació d’una piscina

Torrelavit3

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta i Mariano Martín Muñoz, Arquitecte

Col·laboradors: –

Promotor: Particular, d’us privat.

Superfície:  30,16 m2 de reconstrucció d’un mur de contenció, 26,50 m2  de reconstrucció d’un porxo, 10,40m2 d’ampliació d’una piscina i 92,05m2 d’acondicionament del terreny.

Situació: Molins de Rei (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2011 – 2012

Descripció:

L’habitatge situat al municipi de Molins de Rei, esta format per planta soterrani, planta baixa i planta pis i a la part posterior hi ha una piscina i un porxo.

Abans de la reforma a la part posterior, es va produir un esllavissament del terreny de replè a la zona del jardí, on es troben el mur de contenció, la piscina i el porxo.

El projecte consisteix en la reconstrucció del mur de contenció sobre una fonamentació a base de mircropilots, garantint que no es torni a produir un esllavissament del terreny. La reconstrucció d’un porxo sobre una base de fonamentació de micropilots als 4 pilars del porxo. La fonamentació de la piscina i ampliació de la superfície col·locant 3 micropilots per estabilitzar al terreny i la impermeabilització del perímetre del soterrani