PROJECTE D’ACTIVITAT DE CAFÈ – TALLER

pòrtada1

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors: –

Promotor: Particular per a ús privat.

Superfície construïda: 142m2

Situació: Mataró (Barcelona).

Data de Projecte i finalització: 2013.

Descripció:

L’activitat serà de cafè-taller, amb una zona destinada a botiga i a cafeteria, i un altra zona destinada a taller d’artesans. El local té dos banys, un d’ells habilitat per persones amb mobilitat reduïda, que s’accedeixen a través d’un vestíbul previ.