PROJECTE EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ENVOLTANT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT

Mare1
Mare

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: –

Promotor: Comunitat de propietaris C/Mare de Déu de la Mercè, 1-A i 1-B

Situació: Sant Joan Despí (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2015-2017

Descripció:

La rehabilitació consisteix en millorar energèticament l’edifici col·locat un aïllament tèrmic per l’exterior.