PASSIVHAUS (HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT)

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: Imma Gandia Costa, Arquitecta Tècnica, Xavier Falguera Valverde, Arquitecte Tècnic-consultor d’estructures.

Promotor: Particular per a ús privat

Superfície construïda: 537,60m² en una parcel·la de 946m²

Situació: Olesa de Montserrat (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2010-2015

Descripció:

L’habitatge unifamiliar aïllat està format per una planta soterrani, destinada a aparcament, i una planta baixa més una planta pis, en les que es desenvolupa el programa funcional de l’habitatge.

L’habitatge es construeix amb estructura i tancaments de fusta. Tant el sistema envoltant, com les instal·lacions es projecten i es construeixen per a que l’habitatge, no només sigui sostenible, sinó que també disposi de la màxima qualificació energètica per tal d’aconseguir el segell de Passivhaus.

L’estàndard de Passivhaus es fonamenta en construir edificis que disposin d’un gran aïllament tèrmic, un rigorós control dels ponts tèrmics, i una màxima qualitat de l’aire interior, a més d’aprofitar l’energia del sòl (geotèrmia) per tal de millorar la climatització reduint el consum energètic de l’ordre del 70% respecte les construccions convencionals.