Obra de rehabilitació de les deficiències existents a la zona comunitària d’un Conjunt Residencial

Torrelavit1 copia

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: –

Promotor: Comunitat de Propietaris de Rambla Jujol 26 a 32.

Superfície: 1.100 m2

Situació: Sant Joan Despí (Barcelona).

Data de Projecte i finalització: 2013 – 2014

Descripció:

El projecte consisteix en la rehabilitació de la zona comunitària d’un conjunt residencial amb les següents partides:

  • Reparació de la zona de la platja de la piscina i rampes d’accés.
  • Instal·lació elèctrica de la zona amb noves lluminàries.
  • Moviment de terres de la zona comunitària i col·locació de gespa artificial