PROJECTE PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A DUES ESCALES D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR

castelldefels

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors: –

Promotor: Comunitat de propietaris.

Situació: Passeig Marítim de Castelldefels (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2011 – 2012.

Descripció:

El projecte consisteix en aconseguir que l’itinerari de l’edifici sigui practicable des del carrer fins a l’interior de cada habitatge, enderrocant l’escala existent i tornant-la construir un cop instal·lat l’ascensor al pati de ventilació de les dues escales d’accés a l’edifici.