HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT INCLOENT PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: Imma Gandia Costa, Arquitecta Tècnica i Xavier Falguera Valverde, Arquitecte Tècnic consultor d’estructures.

Promotor: Particular per a ús privat

Superfície construïda: 281,70m² en una parcel·la de 155,85m²

Situació: Torrelavit (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2007-2009

Descripció:

El projecte consistia en la construcció d’un habitatge entre mitgeres d’obra nova format per una planta baixa, destinada a aparcament, i una planta primera més una planta sotacoberta, en les que es desenvolupava el programa funcional de l’habitatge.

La parcel·la on es trobava l’habitatge estava en un carrer no urbanitzat i no disposava de les infraestructures bàsiques, de manera que va ser necessari redactar un projecte d’urbanització que, paral·lelament a la construcció de l’habitatge, garantia el subministrament dels serveis necessaris per abastir el nou habitatge.

El projecte d’urbanització consistia en definir i delimitar, d’acord amb l’Ajuntament, l’amplada del vial, de les voreres i dels guals i els materials amb els que es construirien aquests i en dotar al carrer de les següents serveis:  sanejament, xarxa de baixa tensió, xarxa d’enllumenat públic, xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas natural.