HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A OLESA DE MONTSERRAT

Olesa2
olesa1

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Promotor: Particular per a ús privat

Superfície construïda: 252,50m²

Situació: Olesa de Montserrat (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2007-2009