HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Collbató

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Promotor: Particular per a ús privat

Superfície construïda: 390m²

Situació: Collbató (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: En projecte