CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I ENDERROC DE LES CONSTRUCCIONS, A SANT JOAN DESPÍ

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors: Juan Luis Maldonado, Arquitecte Tècnic i Xavier Falguera Valverde, Arquitecte Tècnic, consultor d’estructures.

Promotor: Particular per a ús privat.

Superfície construïda: 225,55 m2 en una parcel·la de 687,09 m2.

Situació:  Sant Joan Despí (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2016 – En construcció.

Descripció:

Projecte de nova construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, format per una planta soterrani destinada a aparcament, mes una planta baixa destinada a habitatge.

La forma de la parcel·la condiciona que l’habitatge sigui llarg i estret i, per tal de reduir visualment la longitud de l’habitatge, es projecta una volumetria canviant, tant en alçada, com en profunditat, com en textures.