PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Promotor: Particular per a ús privat.

Superfície rehabilitada: 179,45m²

Situació: Barcelona, barri de Sarrià

Data de Projecte i finalització:  2010-2011

Descripció:

Rehabilitació integral de l’habitatge, redistribuint-lo per a obtenir espais més diàfans.