AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta

Col·laboradors: Xavier Falguera Valverde, Arquitecte Tècnic, consultor d’estructures.

Promotor: Particular per a ús privat

Superfície construïda: 25m²

Situació: Gelida (Barcelona)

Data de Projecte i finalització: 2011-2012

Descripció:

Projecte per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar incorporant la superfície d’un porxo a l’interior de l’habitatge.